TB về cuộc thị viết chữ đẹp cấp trường

TB về cuộc thị viết chữ đẹp cấp trường, như sau:

- Thời gian: Từ ngày 01/01/2018/ đến ngày 05/01/2018

- Địa điểm: Tại văn phòng trường TH TT Di Lăng số 2

Nay thông báo cho các ĐC năm để thực hiện.

Bài viết liên quan