Trường Tiểu Học Di Lăng số II mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường Tiểu Học Di Lăng số II  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : (0255) 3864331. 

Email        : thdilang2.sonha@gmail.com

Bài viết liên quan